Showing posts with label Luyện thi đại học. Show all posts
Showing posts with label Luyện thi đại học. Show all posts

Bộ sưu tập tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học

Bộ sưu tập tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT và Đại học môn Sinh học 1. Hệ thống toàn bộ công thức sinh học cấp 3  Tải miễn phí tại đây ...
Xem thêm

Sổ tay công thức tính siêu nhanh vật lý luyện thi đại học

M ôn vật lý luôn được đánh giá là khó như câu ai đó nói: " khó như lý - bí như hình - linh tinh như đại". Vật lý khó vì nhiều ngu...
Xem thêm
Chat
1