Hotline 24/7

0985243866

Đề cương ôn tập hình học 7

Bài 1: Cho tam giác nhọn ABC. Qua A vẽ AH\(\bot \)BC (H\( \in \)BC). Từ H vẽ HK\(\bot \)AC (K\( \in \)AC). Qua K vẽ đường thẳng song song BC cắt AB tại E. a. Hãy chỉ ra các cặp góc bằng nhau trên hình vẽ? Giải thích? b. Chứng minh AH\(\bot \)EK
Bài 2: Cho tam giác ABC: \(\hat B = {60^0}\), \(\hat C = {30^0}\). Phân giác góc B, phân giác góc C cắt nhau tại DĐANG CẬP NHẬP
Previous
Next Post »


0935991949