Hotline 24/7

0985243866

Đồng Nai công bố đề thi minh họa Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021

Đồng Nai công bố đề thi minh họa Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021

Theo thông báo của Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Đồng Nai đưa tin:

Trên cơ sở công văn số 1113/BGDĐT/GDTrH, ngày 30/03/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019 – 2020, Sở GDĐT Đồng Nai công bố đề thi minh họa Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 – 2021 ở 3 môn: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh

  •  Về mặt cấu trúc đề thi: như cấu trúc đề thi vào lớp 10 năm học 2019 – 2020. 
  • Về nội dung kiến thức: đề thi không ra vào những nội dung kiến thức đã được giảm tải theo tinh thần công văn số 1113/BGDĐT/GDTrH, ngày 30/03/2020 của Bộ GDĐT. 
  •  Về hình thức: tự luận đối với môn Toán và môn Ngữ văn; môn Tiếng Anh kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan. Về thời gian làm bài: 120 phút đối với môn Toán và môn Ngữ văn, 60 phút đối với môn Tiếng Anh.

Tải đề minh họa Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021

Toán (tại đây)
Ngữ văn (tại đây)
Anh văn (tại đây)

Lịch thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021

Cách tính điểm Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021


Previous
Next Post »


0935991949